Slide show
 

Krátce o nás

Naším cílem je především spokojený zákazník, proto se snažíme naše služby neustále zlepšovat a rozšiřovat. Dodáváme Bílinské uhlí pro domácnosti a firmy v regionu již od roku 1992.

Reklamační řád

Prodej tuhých paliv se řídí ustanoveními občanského zákoníku, § 619 a následující.

Množství, druh a cena prodaného paliva musí odpovídat údajům na prodejním dokladu a jeho jakost je určena parametry jednotlivých druhů tuhých paliv podle katalogů prvovýrobců (dolů, koksoven a briketáren).

Uplatňování reklamace vad zakoupeného paliva

1. Reklamace hmotnosti paliva

Reklamaci hmotnosti paliva kupující uplatňuje okamžitě při převzetí paliva, a to vyznačením na prodejním dokladu. Za přítomnosti kupujícího se provede kontrolní vážení na mostní váze v Uhlířství Frýdlant. Při jízdě ke kontrolnímu vážení je řidič povinen vzít do kabiny osobu, která si převážení vyžádala. Při neoprávněné reklamaci kupující hradí výdaje vzniklé s opakovanou dopravou.

2. Reklamace kvality paliva

Vyskytne-li se vada kvality u zakoupeného paliva, má kupující právo tuto vadu reklamovat:

- u řidiče vozidla tak, že důvod reklamace vyznačí na prodejním dokladu, kterým se potvrzuje převzetí paliva

- osobně na skladě v Uhlířství Frýdlant, písemnou formou, mailem nebo telefonicky

Reklamaci je nutno uplatnit okamžitě po zjištění vady do 5 dnů od převzetí paliva, nejpozději však do 3 měsíců od uskutečnění dodávky v letních měsících a to od 1.6. do 31.8. a při předložení prodejního dokladu.

Kdy nelze dodávku reklamovat

- z dodávky bylo odebráno více jak 1/3 paliva (nelze posoudit reklamovanou vadu)

- kupující sám palivo roztřídil

- je-li palivo uskladněno s jinou dodávkou

- palivo, které bylo prodáno se slevou kupujícímu s jeho souhlasem

3. Vyřízení reklamace

Prodávající sdělí kupujícímu do 3dnů od oznámení reklamace kdy provede prohlídku uskladněného paliva. Prohlídka paliva se uskuteční po dohodě s kupujícím do 10 dnů od oznámení reklamace. Kupující umožní prodávajícímu přístup k uskladněnému palivu a místo opatří dostatečným osvětlením. Podle druhu reklamace provede prodávající odběr kontrolního vzorku podle příslušné technické normy za přítomnosti kupujícího. Na místě se sepíše protokol o vadách a způsob narovnání oprávněné reklamace. V případě zpět vzetí reklamovaného paliva je kupující povinen všechno palivo vyvézt na místo, aby měl prodávající k palivu přístup a mohl ho bez problémů naložit na auto.

Oprávněnou reklamaci vyřídí prodávajíc po dohodě s kupujícím

- poskytnutím slevy na prodané palivo

- dodáním nového paliva za vadné palivo nad stanovenou normu

- převzetím paliva zpět a vrácením peněžní částky odpovídající množství paliva vráceného zpět

- dodáním chybějícího množství

- poskytnutím finančního vyrovnání za chybějící palivo

 

Bílinské uhlí

Bílinské uhlí Dodáváme Bílinské uhlí, které je známé nízkým obsahem síry, dehtu a ostatních škodlivin. Navíc je u nás pečlivě tříděné a zbavené prachu.

Lužické brikety

Lužické brikety Lužické brikety REKORD jsou lisovány z náležitě zpracovaného hnědého uhlí, mají zaručenou výhřevnost a malé množství popela.

Automatické kotle

Automatické kotle EKOEFEKT Nejlepší cesta, jak výrazně ušetřit peníze i svůj čas, je pořídit si automatický kotel EKOEFEKT. Proto neváhejte a kontaktujte nás.
UHLÍŘSTVÍ FRÝDLANT, s.r.o. - idatabaze.czDoprava - idatabaze.cz

Přečtěte si

Severočeské doly doporučují nákup u prověřených prodejců Více...
Pozor na nákup uhlí s označením kotlová směs, uhlí mix apod. Více...
Kotle na tuhá paliva a novela zákona o ochraně ovzduší Více...
Revize kotlů na pevná paliva budou povinné jednou za dva roky Více...

Naše služby

On-line formulář Objednejte si kdykoliv z pohodlí Vašeho domova uhlí nebo brikety pomocí on-line formuláře.
Skládání uhlí Objednané uhlí nebo brikety k Vám dopravíme a složíme na určené místo dopravníkem.
Automatické vytápění Zrealizujeme Vám optimální a komfortní způsob automatického vytápění.

Uhlířství.cz Reklamační řád
Severočeské doly Webové stránky producenta Bílínského nízkosirnatého uhlí Zde...
Lužické brikety Webové stránky výrobce Lužických briket REKORD Zde...
EKOEFEKT Webové stránky výrobce automatických kotlů EKOEFEKT Zde...
TZB info Porovnejte si náklady na vytápění podle druhu paliva Zde...