Slide show
 

Krátce o nás

Naším cílem je především spokojený zákazník, proto se snažíme naše služby neustále zlepšovat a rozšiřovat. Dodáváme Bílinské uhlí pro domácnosti a firmy v regionu již od roku 1992.

Právní doložka

Provozovatel

Společnost Uhlířství Frýdlant s.r.o., se sídlem Předměstí 55, 464 01 Frýdlant, IČ 25424840, zapsaná v obchodním rejsříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem ve složce C, pod spisovou značkou 17528 (dále jen "Provozovatel"), je majitelem portálu Uhlířství Frýdlant (dále jen "Portál"), který je definovaný jako soubor webových stránek provozovaných na národní doméně (.cz) druhého řádu uhlirstvi.cz, prostřednictvím celosvětové sítě internet.

Ochrana autorských práv

Portál je autorským dílem. Všechny složky díla a práva k dílu jsou chráněna podle autorského zákona. Texty, grafická úprava, fotografie a ilustrace, které jsou na Portálu uvedeny, mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy produktů, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno jakkoliv zasahovat do autorského práva, zejména je zakázána jakákoliv další publikace, přetištění nebo distribuce díla a jeho složek, a to včetně překopírování na lokální počítač nebo uchovávání v jakýchkoliv databázích.

Záruka, odpovědnost a právo na změnu obsahu

Všechny zveřejňované údaje mají pouze informativní charakter. Provozovatel nenese odpovědnost za aktuálnost, úplnost a správnost poskytovaných informací a neodpovídá za případné přímé i nepřímé škody způsobené jejich použitím. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu k Portálu. Portál může obsahovat hypertextové odkazy na jiné místa v celosvětové síti internet. Výše uvedená ustanovení jsou platná pouze pro Portál Provozovatele a to ke dni 11. 11. 2009.

 

Bílinské uhlí

Bílinské uhlí Dodáváme Bílinské uhlí, které je známé nízkým obsahem síry, dehtu a ostatních škodlivin. Navíc je u nás pečlivě tříděné a zbavené prachu.

Lužické brikety

Lužické brikety Lužické brikety REKORD jsou lisovány z náležitě zpracovaného hnědého uhlí, mají zaručenou výhřevnost a malé množství popela.

Automatické kotle

Automatické kotle EKOEFEKT Nejlepší cesta, jak výrazně ušetřit peníze i svůj čas, je pořídit si automatický kotel EKOEFEKT. Proto neváhejte a kontaktujte nás.
UHLÍŘSTVÍ FRÝDLANT, s.r.o. - idatabaze.czDoprava - idatabaze.cz

Přečtěte si

Severočeské doly doporučují nákup u prověřených prodejců Více...
Pozor na nákup uhlí s označením kotlová směs, uhlí mix apod. Více...
Kotle na tuhá paliva a novela zákona o ochraně ovzduší Více...
Revize kotlů na pevná paliva budou povinné jednou za dva roky Více...

Naše služby

On-line formulář Objednejte si kdykoliv z pohodlí Vašeho domova uhlí nebo brikety pomocí on-line formuláře.
Skládání uhlí Objednané uhlí nebo brikety k Vám dopravíme a složíme na určené místo dopravníkem.
Automatické vytápění Zrealizujeme Vám optimální a komfortní způsob automatického vytápění.

Uhlířství.cz Právní doložka
Severočeské doly Webové stránky producenta Bílínského nízkosirnatého uhlí Zde...
Lužické brikety Webové stránky výrobce Lužických briket REKORD Zde...
EKOEFEKT Webové stránky výrobce automatických kotlů EKOEFEKT Zde...
TZB info Porovnejte si náklady na vytápění podle druhu paliva Zde...